Nieuws

Op 21 augustus 2017, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport, Economie & Werk, Leefmilieu & Landbouw

Alle medewerkers van onze gemeente zullen de kans krijgen om deel te nemen aan een proefproject “bedrijfsfietsen”.  Erpe-Mere wil hiermee een duidelijk voorbeeld stellen. Hopelijk kunnen ook de bedrijven zich hier in vinden en volgen ze het voorbeeld van de gemeente. Het college heeft beslist het …

Op 21 augustus 2017, over deze onderwerpen: HAH-blad, Sociale zaken

Dat we enkele noodwoningen nodig hebben is duidelijk, maar ook niet meer dan dat. Wanneer in Erpe-Mere een woning uitbrandt dan moeten we de getroffenen uit de nood kunnen helpen en de mensen tijdelijk onderdak kunnen bieden.  Verder dan dat moet de taak van het OCMW niet gaan. En wat dan met de …

Op 21 augustus 2017, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport, Financiën, HAH-blad, Sociale zaken

Dat de verkoop van de pastorie van Aaigem vlot en goed verlopen is, was eigenlijk te verwachten.  Het gebudgetteerde bedrag van 250.000 euro werd ruimschoots overschreden. Aaigem is en blijft natuurlijk één van de mooiste dorpjes van Erpe-Mere. Vandaar ook dat de verkoop ervan niet lang op zich liet …

Blikvangers

 • Avondmarkt "kermis Mere" 2017

  Op de avondmarkt wordt het startschot gegeven van "kermis Mere". Net zoals vorig jaar was N-VA van de partij met een eigen stand. Onze aanwezigheid op de avondmarkt was wederom een fantastisch succes!
 • 'De smaak van vooruitgang' werd gesmaakt! #11juli

  11 juli was voor N-VA Erpe-Mere een grote Vlaamse feestdag. Er werden maar liefst meer dan 400 ijsjes uitgedeeld aan de 8 kerken en het station van Burst. En 's avonds werd gedanst en gezongen op de tonen van coverband "The Wizardz" in 'tHof Schuurke te Mere. Volgend jaar zorgen we weer voor zoveel sfeer. Afspraak 11 juli, Vlaanderen op kop!
 • Nieuwbouw gemeenteschool

  Realisatie nieuwe gemeenteschool

  Een nieuwe gemeenteschool in Erondegem tegen volgend schooljaar 2018 - 2019. Een hele uitdaging voor onze gemeente. De laatste inspecties wezen op de noodzaak van een nieuwe school. De oude is bijna honderd jaar oud en rekeninghoudend met het groeiend aantal leerlingen moest er gekozen worden voor een grondige verbouwing of nieuwbouw.
 • N-VA Erpe-Mere steunt VZW Canisha

  Canisha VZW werd opgericht eind 2011, met als doel assistentiehonden op te leiden die personen met een beperking kunnen bijstaan in het dagelijks leven en hen op die manier meer autonomie en zelfredzaamheid bezorgen. Via een teamgerichte aanpak waar het koppel "baasje/hond" centraal staat, leiden zij verschillende soorten assistentiehonden op: ~ hulphonden die mensen met een fysieke beperking helpen bij diverse dagdagelijkse activiteiten ~ hoorhonden voor doven en slechthorenden ~ autismehonden voor kinderen en (jong)volwassenen met ASS
 • Eetfestijn N-VA Erpe-Mere

  Het bestuur en de mandatarissen van N-VA Erpe-Mere nodigen u, uw familie, vrienden en sympathisanten van harte uit op ons jaarlijkse eetfestijn op zondag 17 september 2017 vanaf 11u30 in zaal ‘Sint Janshof’ te Ottergem.
 • Realisatie Cultuurhuis

  De start van de bouwwerken zijn gepland voor de jaarwisseling 2017-2018. De eerste gebruikers zijn welkom vanaf eind 2019. Het N-VA-bestuur is dan ook uitermate tevreden. De verandering werkt!