Nieuws

Op 10 mei 2017

Eandis en Infrax, de twee werkmaatschappijen die in Vlaanderen onder meer het netbeheer voor elektriciteit en aardgas uitvoeren, integreren binnenkort in Fluvius. Dat wordt het nieuwe multiutilitybedrijf dat voor heel Vlaanderen zal werken. De Raden van Bestuur van beide bedrijven hadden eerder al …

Op 9 mei 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Openbare werken & Verkeer

Omwille van de geplande verhuis van de gemeenteschool 'De Schatkist' (Erondegem) naar Burst werkte het college van burgemeester en schepenen een nieuwe verkeerssituatie uit voor de schoolomgeving te Burst. Deze nieuwe verkeerssituatie zal in voege treden op 1 september 2017. Mocht u hieromtrent nog …

Op 2 mei 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Leefmilieu & Landbouw

Uit de gegevens over GAS boetes 2016 hebben sommige lezers afgeleid dat maar één boete van 75 euro werd geïnd voor het sluikstorten. Een vertekend beeld. Naast de GAS boetes die de gemeente uitschrijft heb je ook nog de processen verbaal van de politiezone Erpe-Mere-Lede. Langs die weg werd ook nog …

Blikvangers

 • N-VA Erpe-Mere steunt VZW Canisha

  Canisha VZW werd opgericht eind 2011, met als doel assistentiehonden op te leiden die personen met een beperking kunnen bijstaan in het dagelijks leven en hen op die manier meer autonomie en zelfredzaamheid bezorgen. Via een teamgerichte aanpak waar het koppel "baasje/hond" centraal staat, leiden zij verschillende soorten assistentiehonden op: ~ hulphonden die mensen met een fysieke beperking helpen bij diverse dagdagelijkse activiteiten ~ hoorhonden voor doven en slechthorenden ~ autismehonden voor kinderen en (jong)volwassenen met ASS
 • Eetfestijn N-VA Erpe-Mere

  Het bestuur en de mandatarissen van N-VA Erpe-Mere nodigen u, uw familie, vrienden en sympathisanten van harte uit op ons jaarlijkse eetfestijn op zondag 17 september 2017 vanaf 11u30 in zaal ‘Sint Janshof’ te Ottergem.
 • Prettige Feesten!

  Samen met u heffen wij graag het glas op een nieuw jaar vol Verandering! Alle mandatarissen, bestuursleden en medewerkers van N-VA Erpe-Mere wensen u en uw familie heel veel geluk en een goede gezondheid in het nieuwe jaar …
 • Vlaams Economie Minister Philippe Muyters op bezoek in Erpe-Mere

  Samen met de bedrijfswereld ontvangen we in de loop van januari 2017 onze N-VA Minister. Dit is een blijk van waardering voor ons werk in Erpe-Mere dat het economisch verder goed blijft doen.
 • Realisatie Cultuurhuis

  De start van de bouwwerken zijn gepland voor de jaarwisseling 2017-2018. De eerste gebruikers zijn welkom vanaf eind 2019. Het N-VA-bestuur is dan ook uitermate tevreden. De verandering werkt!
 • N-VA Erpe-Mere steunt ook dit jaar Music for Life

  Maak samen met ons en alle N-VA-afdelingen van de week voor Kerstmis opnieuw ‘De Warmste Week’. Dit jaar bundelen we de krachten en steunen we niet één, maar wel drie goede doelen: drie vzw’s waarvan 'Vlaamse Madam' Marieke Vervoort meter is.