Openbare werken & Verkeer

Nieuws over dit onderwerp

Aangepaste verkeerssituatie gemeenteschool Burst

Omwille van de geplande verhuis van de gemeenteschool 'De Schatkist' (Erondegem) naar Burst werkte het college van burgemeester en schepenen een nieuwe verkeerssituatie uit voor de schoolomgeving te …

Ontvangsten GAS-boetes voor 2016

Hieronder de afrekening van de GAS-boetes voor 2016. We merken op dat verkeer de grootste post is in de tabel, namelijk 15.950 euro. Hoofdzakelijk boetes voor fout parkeren. Onze politie heeft het …