Erpe-Mere boert goed!

Op 2 juni 2017, over deze onderwerpen: Financiën

Over de voorbije vier jaar van deze legislatuur zijn onze ontvangsten gestegen met 2.539.212€, zonder ook maar één belastingverhoging door te voeren. Onze uitgaven zijn gestegen met 1.610.191We geven dus minder uit dan dat er binnenkomt. Dit heeft uiteraard een positief effect op onze financiën.

We stellen vast dat de fiscale ontvangsten flink gestegen zijn. Ook al is de onroerende voorheffing blijven staan op 1200 opcentiemen en is de gemeentebelasting blijven staan op 7%, de voorbije vier jaar zijn deze ontvangsten gestegen met 1.645.974€. Zelfs het gemeentefonds geeft een groei van 675.789€. Hiermee toont Erpe-Mere aan dat belastingverhogingen voor de burger niet altijd nodig zijn.  

Aan de kant van de uitgaven zien we dat vooral de werkingssubsidies voor politie en brandweer de grote stijging veroorzaken, namelijk 1.209.234€. Personeelslasten zijn duidelijk onder controle en stijgen amper met 115.472€ op een totaal van 7.159.227€ over de laatste vier jaar.

Dankzij een strikte opvolging van onze exploitatiebudget slagen we er in 2016 ook in om net als in de vorige jaren meer dan 2.500.000€ overschot te realiseren. Deze overschotten laten ons toe te investeren zonder nieuwe leningen te moeten aangaan. En dat zorgt op termijn voor extra overschotten aangezien onze aflossingen verder dalen.

Goed nieuws voor de burger dus, financiën zijn zeer duidelijk onder controle. We hopen dat de geplande investeringen Cultuurhuis, Politiehuis, Gemeenteschool Erondegem, Jeugdlokalen Aaigem en Sport en Scoutslokaal op Steenberg een vlot verloop kennen zodat onze gespaarde centen binnen de kortste keren op een nuttige manier kunnen ingezet worden.

 

William De Windt

Schepen Financiën.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is