Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 14 juli 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Feestelijkheden, Verkiezingen 2018

Naar goede gewoonte laat de N-VA de Vlaamse feestdag niet onopgemerkt voorbij gaan. Ook dit jaar maakten de mandatarissen en bestuursleden van N-VA Erpe-Mere er één groot feest van. Er werd gedanst en gezongen op de tonen van de groep "eClectic Ox" in 'tHof Schuurke te Mere. Bedankt aan alle leden, …

Op 26 juni 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Verkiezingen 2018

Ik lees met plezier dat we in deze legislatuur heel wat gerealiseerd hebben. Iedereen probeert natuurlijk een graantje mee te pikken van de vele realisaties met de verkiezingen in aantocht.  …

Op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Personeel, Verkiezingen 2018

Efficiënter werken en effectiever inzetten van personeelsleden laten ons toe het personeelsbestand onder controle te houden. Hierdoor komt extra budget vrij in onze exploitatie dat dan op zijn beurt kan ingezet worden voor andere activiteiten, zoals sociaal beleid, onderwijs, vrije tijd, enz… Als je …

Op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Cultuur, Leefmilieu

Op zondag 27 mei organiseerde het bestuur van N-VA Erpe-Mere een gezinswandeling voor haar leden. De authentieke landelijkheid en het historisch erfgoed van Erondegem werd bewonderd door een talrijk opgekomen publiek. Door het beschermings - en herstelplan van ons ‘traag patrimonium’ werden ook een …

Op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Jeugd

Op voorstel van N-VA ( zie ons huis-aan-huisblad van april 2018 ) heeft de gemeenteraad beslist om de jeugdbewegingen op gelijke voet te behandelen wat betreft de tussenkomst in hun energiekosten. Chiro Liebel, Chiro Mere en KSA St. Martinus betaalden tot op heden hun energiekosten volledig zelf. De …

Op 25 mei 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Verkiezingen 2018

Op de N-VA ledenvergadering van woensdag 23 mei werd met 92% van de stemmen de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. Onder het toeziend oog van arrondissementsvoorzitter Johan Duyck werden schepen Reinold De Vuyst, Gerda Van Steenberge en eerste schepen - voorzitter William De Windt …