Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 juni 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voorinfrastructuur in het Onderwijs (AGION) 162.102,27€ in de Sint-Franciscusscool vestiging Burst en54.375,97€ vestiging Erondegem. Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard extrain schoolinfrastructuur …

Op 10 juni 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zet verder in op het kleiner maken van de afvalberg in Oost-Vlaanderen. Concreet maakt de minister 3,4 miljoen euro vrij, verdeeld over zes projecten van de Oost-Vlaamse afvalintercommunales. Dankzij de subsidies kan onder andere het Diftarsysteem in Oost …

Op 8 juni 2020, over deze onderwerpen: Economie

Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om lokaal degevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in voor initiatieven inhet kader van lokale armoedebestrijding en hun …

Op 3 juni 2020, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Cultuur, Jeugd, Sport

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door decoronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister vanCultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het socialeweefsel van onze …

Op 8 mei 2020, over deze onderwerpen: Economie

Om de corona-epidemie te bestrijden zijn sinds 14 maart de horecazaken en sinds 18 maart alle niet-essentiële handelszaken gesloten. Ter compensatie heeft de regering Jambon het systeem van de hinderpremies, gekend van o.a. wegenwerken, uitgebreid naar de getroffen handelszaken. Voor de periode tot …

Op 12 juni 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Sinds de start van vorige legislatuur hebben we een gans traject opgezet om het probleem van het zwerfvuil aan te pakken, zegt schepen De Vuyst, bevoegd voor leefmilieu. “Ik stel mij steeds de vraag: wie zijn die mensen die hun afval zomaar op straat gooien? Is het om financiële overwegingen? Doen …