Sport

Nieuws over dit onderwerp

Veilig sporten op ons kunstgrasveld Steenberg

Een jaar geleden ontstond ongerustheid over voetbalvelden met kunstgras. De rubberkorrels die daarop liggen zouden een bedreiging vormen voor de gezondheid wegens aanwezigheid van chemische stoffen …