Erpe-Mere koopt De Motte aan en bewaart hiermee de eigenheid van het mooie Erpe

Op 28 februari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Financiën, Gemeentebeleid, Gemeenteraad
De Motte

Het gemeentebestuur heeft beslist om De Kasteelberg,  gelegen in het midden van het dorp van Erpe aan te kopen.

De parksite bestaat uit een middeleeuwse motte,  één van de grootste en best bewaarde van West-Europa, alsook een kasteel dat dateert van begin 1900.

De motte is een overblijfsel uit de 11de eeuw en maakte in die tijd deel uit van een versterkte woonplaats van een plaatselijke leenman of graaf.

 

Als NVA Erpe-Mere zijn wij grote voorstander voor de aankoop van deze erfgoedsite mits enkele voorwaarden.

De site moet in zijn glorie behouden blijven en worden opengesteld voor het grote publiek.

Er moet een private partner gevonden worden om het kasteelgebouw te renoveren en te herwaarderen. Wij hopen iemand aan te trekken die bereid is om te investeren in een functie als restaurant of horeca.

Dit alles zal aan het centrum van Erpe een echte boost geven. De ligging is perfect.

De aankoop van deze site moeten we koppelen aan de verkoop van de pastorij gelegen naast de oude begraafplaats te Erpe. De beide behouden is geen optie. De parksite Kasteelberg kan eenvoudiger een publieke functie krijgen, dan de voormalige pastorijwoning, waar alleen een waar een private woonfunctie haalbaar is. Een pastorijwoning wordt beter privé gerealiseerd. Wij zien daarvan een mooie voorbeeld in Aaigem. Onze NVA-factie heeft er daarom altijd voor geijverd om alle pastorijen in eigendom van de gemeente te verkopen. Ook deze in Erondegem zal nog deze legislatuur worden verkocht.

Ten slotte zal het deel van de parksite Kasteelberg dat in woongebied is gelegen aan de Dorpsstraat, worden ontwikkeld voor private bebouwing. Door dit deel mee aan te kopen, vermijden wij geconfronteerd te worden met een ongewenste typologie zoals  appartementen of een aaneengesloten bebouwing. Op die manier kunnen we ervoor blijven zorgen dat de toekomstige bebouwing in harmonie zal zijn met de rest van de parksite. Aldus zal het mooie dorp van Erpe haar eigenheid kunnen bewaren.

De aankoop van de site getuigt aldus van een goed en krachtdadig bestuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is