Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede

Op 8 juni 2020, over deze onderwerpen: Economie

Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede

Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om lokaal de
gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in voor initiatieven in
het kader van lokale armoedebestrijding en hun lokale sociaal beleid ter ondersteuning van
kwetsbare huishoudens. Op welke manier ze dit doen, beslissen steden en gemeenten zelf.

Erpe-Mere kan rekenen op een eenmalige subsidie van 28.464,78 euro.

 

Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Steden en gemeenten ontvangen daarnaast een eenmalige subsidie om via een
consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en
alleenstaanden met een laag inkomen. Deze ondersteuning verloopt via een lokaal bestaand of
nieuw op te zetten vouchersysteem. Met deze maatregelen wil de Vlaamse Regering zowel de
koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken alsook de lokale economie zuurstof geven.

Erpe-Mere kan rekenen op een eenmalige subsidie van 30.046,15 euro.

 

Tijdelijke COVID-19-toeslag via Groeipakket

Gezinnen die ten gevolge van de COVID-19-crisis een inkomensdaling kenden of een gezinsinkomen
hebben dat minder dan 2.213 euro per maand bedraagt, kunnen tot slot rekenen op een eenmalige
COVID-19-toeslag via het Groeipakket (kinderbijslag). Gezinnen staan zelf in voor de aanvraag.
Voor deze steunmaatregel is geen specifieke rol weggelegd voor onze steden en gemeenten.

In heel Vlaanderen heeft deze maatregel een potentieel bereik van 126.133 kinderen en een kost van 15 miljoen euro.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is