Het eigendomsrecht mag niet “gekraakt” worden

Op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Sociale zaken

De aanklacht van het Gentse koppel dat vaststelde dat hun huis “bewoond” werd door Oost-Europeanen, terwijl zij zelf om beroepsredenen in het buitenland vertoefden, heeft grote persbelangstelling gekregen. Het grote publiek is het erover eens dat een woonst niet zomaar kan betreden en bewoond worden zonder de uitdrukkelijke instemming van de eigenaar. Ook de politiek is ineens wakker geschud.

Het kraken van woningen is een oud zeer en tot voor enige tijd waren een aantal politieke partijen niet te vinden voor een wetswijziging. De Gentse burgemeester verwees naar de rechtsgang en zei niet te kunnen optreden tegen krakers. Menig eigenaar die ooit met krakers heeft te maken gehad, weet dat de procedure tergend lang kan duren en veel geld kan kosten.

Het is niet de eerste keer dat Gent in het nieuws komt aangaande deze problematiek. In 2013 hadden woningkrakers een heuse nichesite ‘www.krakengent.squat.net’ in het leven geroepen met een gedetailleerd leegstandregister, inclusief een kraakhandleiding. De Gentse gemeenteraad heeft kort nadien het verbod opgelegd om het leegstandregister openbaar te maken. Nu nog geeft het Steunpunt Wonen Gent advies aan al wie denkt te beginnen met kraken of wie bij het kraken met moeilijkheden wordt geconfronteerd (tekst uit hun website), met overheidsgeld …

Het siert het Gentse koppel dat zij de kat de bel hebben aangebonden. Minister van Justitie Koen Geens heeft een voorstel klaar om alle vormen van kraken strafbaar te stellen. Het voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om meteen een strafprocedure op te starten door klacht in te dienen bij het parket met verzoek tot uithuiszetting. Het is duidelijk dat kraken als een misdrijf moet worden bestempeld. Het eigendomsrecht is een fundamenteel recht. Krakers schermen met het grondwettelijk recht op een behoorlijke woonst dat, volgens hen, op gelijke hoogte staat met het recht op eigendom. Maar het recht op een woonst is niet afdwingbaar tegenover particulieren en kan dus geen vrijgeleide zijn voor een dakloze om een woning te kraken. Het is aan de stad of gemeente om krakers op te sporen (en na te gaan of er eventueel tussenpersonen betrokken zijn) én om een correct leegstandbeleid te voeren. Er staan heel wat gebouwen, eigendom van de stad, gemeente of andere overheid, te verloederen of leeg.

Waarom kunnen deze gebouwen niet op korte tijd aangepast worden en omgevormd tot woongelegenheden waar daklozen, ideologen en reactionairen hun stek vinden? Het lijkt ons aan de (lokale) overheden om het goede voorbeeld te geven en het woningaanbod aan te zwengelen. Het eigendomsrecht is geen vod papier maar een eerbiedwaardige pijler van onze maatschappij, en zoals Bart Sturtewagen in De Standaard schrijft “Huurder of eigenaar, ieder van ons heeft belang bij een goed functionerende woonmarkt. Het is een hoeksteen van een billijke samenleving”.

Intussen heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent de krakers veertien dagen de tijd gegeven om het pand te verlaten. Geen dag te vroeg. Maar zullen zij niet op een ander adres opduiken? Hopelijk is de wetswijziging tegen dan al verschenen in het Belgisch Staatsblad en mogen eigenaars met een gerust hart gaan slapen of naar het buitenland reizen.

Bron: eigenaarsmagazine - april 2017

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is