Het ingroenen van de begraafplaatsen

Op 3 juni 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Sociale zaken

Er is was recentelijk heel wat commotie op facebook met betrekking tot het kerkhof van Erondegem en de oude begraafplaats in Erpe.

Het gemeentebestuur heeft beslist om in deze legislatuur iets te doen aan de begraafplaatsen. Deze beslissing is weloverwogen en een absolute noodzaak, om het beheer van de kerkhoven in de hand te kunnen houden. Er is het pesticideverbod dat vanaf 1 januari 2015 is ingegaan. Waar men in het verleden het onkruid trachtte af te remmen door het aanbrengen van steenslag, werd dergelijke inrichting van een kerkhof onhoudbaar door dit pesticideverbod. Men kan onmogelijk op de 8 kerkhoven van Erpe-Mere tussen steentjes handmatig onkruid wieden.

Ter vervanging werd een stoommachine aangekocht om het onkruid te verhitten, doch dit bleek onvoldoende te zijn en onpraktisch.

Niemand zal betwisten dat onze kerkhoven een vergroeningsbeurt mochten krijgen. Zij waren verworden tot grijze vlakten.

Het ingroenen van de begraafplaatsen betekent ook tot 30% minder onderhoud (paden en grasvlakten kunnen gewoon worden gemaaid). Erpe-Mere komt van één grafmaker per kerkhof. Dit stamt nog uit de tijd dat de grafmaker niet alleen het onderhoud verzorgde van het kerkhof doch ook van de gehele deelgemeente. Ondertussen is de beweging naar minder grafmakers reeds ingezet. Drie grafmakers werken reeds deeltijds. Binnenkort zou één grafmaker met pensioen gaan. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de onderhoudsduur wordt gereduceerd.

Daarvoor moest er uiteraard worden geïnvesteerd. De enige keuze die je dan kan maken en die financieel te verantwoorden is, is ingroenen.

Daarvoor werd beroep gedaan op een firma die gespecialiseerd is in deze materie. Bovendien werkt deze firma middels sociale tewerkstelling, wat dit project ook nog eens een sociale invalshoek geeft. Erpe-Mere heeft nog nooit zoveel beroep gedaan op sociale terwerkstellingsprojecten dan in deze legislatuur (bestrijden zwerfvuil, maaien en aanleg van trage wegen,...). Dat maakt het project ook betaalbaar.

In de beide concrete dossiers verliep alles vlekkeloos. Er waren mooie plannen. De aanleg zelf verliep vrij goed mits enkele bijsturingen. De aanleg werd uitgevoerd in april. Iedereen werd op de hoogte gebracht via allerhande kanalen. Volgens het bestek staat de firma vervolgens in voor het onderhoud, en dit tot wanneer de aanplantingen aanslaan en er twee maaibeurten zijn uitgevoerd. Onder het toeziend oog van een grafmaker mocht ervan worden uitgegaan, dat dit onderhoud ook effectief tijdig zou gebeuren. Dat was duidelijk niet het geval. De begraafplaats werd een maand lang onaangeroerd gelaten, net in een periode dat het bijzonder warm was met weinig neerslag. Niemand die het nodig achtte om eens water te geven of het ondertussen hoog opgeschoten onkruid te gaan maaien. Het gemeentebestuur werd ingelicht via terechte misnoegde publieke reacties. De gemeente treft uiteraard ook schuld. Hoe komt het dat er niet eerder aan de alarmbel was getrokken? Het kruid stond een meter hoog!

Ondertussen werd het onderhoud uitgevoerd. Het toezicht op de kerkhoven zal worden geïntensifieerd. De grafmakers moeten ingekanteld worden in de werking van de groendienst. De grafmakers moeten ook meer middelen krijgen en beter samenwerken. Voor de ingegroende begraafplaatsen zal een soort onderhoudsboekje worden opgesteld, zodanig dat de grafmakers en de groendienst exact weten hoe ze de begraafplaats verder moeten onderhouden, na de oplevering ingroeningswerken.

Als er mensen zijn die wat meer uitleg willen over de werken waar we mee bezig zijn, aarzel niet om ons te contacteren.

 

Reinold De Vuyst,

schepen Groendienst & Begraafplaatsen

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is