Integratie Eandis en Infrax in één bedrijf gaat van start

Op 10 mei 2017

Eandis en Infrax, de twee werkmaatschappijen die in Vlaanderen onder meer het netbeheer voor elektriciteit en aardgas uitvoeren, integreren binnenkort in Fluvius. Dat wordt het nieuwe multiutilitybedrijf dat voor heel Vlaanderen zal werken. De Raden van Bestuur van beide bedrijven hadden eerder al hun goedkeuring voor dat plan gegeven en ondertussen hebben ook de vijftien intercommunales die aandeelhouder zijn van Infrax of Eandis zich akkoord verklaard. De komende maanden wordt een traject opgestart waarbij de volledige integratie van het personeel in 2020 voltooid zal zijn. Vanaf 1 januari 2018 krijgen beide bedrijven alvast een gemeenschappelijk managementcomité.

Eenheid van leiding

De komende maanden worden een traject en structuur uitgetekend die de hele integratie in goede banen moet leiden. De gekende activiteiten van beide bedrijven (elektriciteit, aardgas, riolering, warmte, kabel en openbare verlichting) blijven daarbij behouden. Op 1 januari 2018 gaat alvast een gemeenschappelijk managementcomité voor Eandis, Infrax en Fluvius – de naam van het nieuwe bedrijf – aan de slag. De twee huidige managementcomités gaan daar in op, met als bedoeling zoveel mogelijk kennis uit beide bedrijven samen te brengen en het hele integratieproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, zonder impact voor de klanten.

Efficiëntie

Het is het juiste moment om de integratie op te starten. De logistieke en financiële uitdagingen voor de komende jaren in de energiesector zijn groot en vragen om extra efficiëntie. Daarnaast biedt de huidige leeftijdspiramide bij beide bedrijven de mogelijkheid om de afslanking van het personeelsbestand op natuurlijke wijze te laten gebeuren. De volledige integratie van Eandis en Infrax moet zoals eerder aangegeven een besparing van minstens 100 miljoen euro of 15 procent van de werkingskosten opleveren. Aangezien de kernactiviteiten van de netbeheerders 20 procent van de energiefactuur uitmaken, zou dat een verlaging van die factuur met drie procent opleveren. De komende maanden wordt gedetailleerd bekeken hoe de besparing concreet gerealiseerd kan worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is