Minister Demir maakt 3,4 miljoen vrij om Oost-Vlaamse afvalberg verder te verkleinen

Op 10 juni 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zet verder in op het kleiner maken van de afvalberg in Oost-Vlaanderen. Concreet maakt de minister 3,4 miljoen euro vrij, verdeeld over zes projecten van de Oost-Vlaamse afvalintercommunales. Dankzij de subsidies kan onder andere het Diftarsysteem in Oost-Vlaanderen verder uitgebouwd worden. “De investeringen geven lokale besturen en haar inwoners een extra stimulans om beter te sorteren”, aldus minister Demir.

Vlaanderen is momenteel al Europees koploper inzake circulaire economie. Om het hergebruik van goederen verder aan te moedigen rekent minister Demir op de actieve inzet van de lokale besturen in Oost-Vlaanderen. Zo ook om het Diftarsysteem verder uit te rollen. Bij een diftarsysteem, of gedifferentieerde tarieven voor restafval en GFT, betalen mensen op basis van het gewicht van hun restafval en gft.

“Wie minder afval produceert, moet ook minder betalen. Via het Diftar-systeem stimuleren we Erpe-Merenaren om hun afvalproductie te vermijden en als het er dan toch is, het zo goed mogelijk te sorteren om de kosten te drukken”, verduidelijkt schepen Reinold De Vuyst, bevoegd voor afvalverwerking in de gemeente Erpe-Mere.

 

6 projecten in Oost-Vlaanderen

In totaal maakte minister Demir dit jaar al 3,4 miljoen euro vrij voor zes projecten van de Oost-Vlaamse afvalintercommunales om verder werk te maken van beter hergebruik en sortering van afval.

De grootste hap uit het budget is voorzien voor ILVA (intercommunale Land Van Aalst). 2,4 miljoen euro wordt voorzien om een huis-aan-huis diftarophaling te organiseren in de regio rond Aalst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is