Nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voor Erpe-Mere

Op 2 mei 2023, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeentebeleid, Ruimtelijke ordening
Centrum Burst

 

N-VA Erpe-Mere is verheugd over de plannen van het bestuur om een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan te laten opmaken.

Schepen van ruimtelijk ordening Reinold De Vuyst pleit hier al jaren voor. Eindelijk zal het thema ruimtelijke ordening ook een echt verkiezingsthema worden.

 

 

 

Het is duidelijk dat het oude gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2006 aan vervanging toe is. Bovendien blijkt dit verouderd structuurplan ook een hinderpaal te zijn voor bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van domein Steenberg of de aanleg van nieuwe sportaccommodatie.

Er gaat steeds meer open ruimte verloren, er is de verappartementisering en er is het probleem van de snipper-KMO zones binnen Erpe-Mere ( bv. de site Goubert op de Oudenaardse Steenweg in Bambrugge)

Ook de druk op onze steenwegen neemt toe. Het bestuur heeft grote retailprojecten in de laatste twee legistraturen telkens kunnen tegenhouden (Burger King/Albert Hein). Maar de druk blijft aanhouden. De weg naar een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan werd in deze legislatuur reeds geplaveid.

We lieten via de Vlaamse Bouwmeester een bouwmeesterscan uitvoeren, wiens gevolgtrekkingen zullen meegenomen worden in de opmaak van het beleidsplan. We hebben een nieuw mobiliteitsplan en een nieuw detailhandelsplan laten opmaken deze legislatuur, wat onder de bevoegdheid viel van onze schepen van lokale economie, Gerda Van Steenberge.

De drie vernoemde instrumenten gaven ons inzichten over hoe wij ons verplaatsen, waar het wenselijk is om te verdichten, waar we moeten inzetten op handelskernen en hoe we de open ruimte we best kunnen beschermen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de beekvalleien en onze natuurgebieden, die een blauw-groen netwerk vormen binnen onze gemeente.

We gaan ook deze legislatuur nog stranden met de opmaak van een ruimtelijk plan voor de zone rond het station van Burst. Deze kern moet dringend heropgewaardeerd worden dit door het aansnijden van een aantal woongebieden rond het station maar ook door het faciliteren van een handelskern rond het station met als kers op de taart de komst van een warenhuis op maat van Burst. De kern rond het station van Burst moet opnieuw een levendig centrum worden.

Nog een fenomeen waar we komaf willen mee maken is de verappartementisering.

De visie of het gebrek eraan, dat elk woongebied geschikt zou zijn voor deze woonvorm, werd ondertussen al verlaten door het gemeentebestuur, daarin gesterkt door de GECORO en door de adviezen uit de bouwmeesterscan.

Net zoals de ons omliggende steden en gemeenten gaan we enkel nog appartementen toelaten binnen bepaalde zones. Het is logisch dat dit zou gebeuren binnen de stationsomgeving van Burst en de kern van Mere. Het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan zal worden opgemaakt in fasen, waarbij de finalisering van het plan over de verkiezingen zal worden getild.

Dat zal betekenen dat de nieuwe beleidsmakers na de verkiezing van 2024 dit thema ook echt zullen moeten opnemen als een beleidskeuze en niet als een holle belofte. N-VA Erpe-Mere heeft zo, door haar verantwoordelijkheid te nemen in het bestuur van de laatste twee bestuursperiodes, mee vorm gegeven aan het Erpe-Mere van de toekomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is