Opiniestuk: Inclusie in het onderwijs - door Anne Segers

Op 20 maart 2023, over deze onderwerpen: Jeugd, Sociale zaken, Onderwijs

21 maart is het Wereld Down Syndroom Dag. In het kader van deze dag zou ik het graag even hebben over inclusie in het onderwijs.

Inclusie en lerarencoaching gaan hand in hand. Er is op dit vlak nog heel wat werk aan de winkel, maar het wordt tijd om hier grote stappen te zetten. Dit zal moeten gebeuren met vallen en opstaan, maar hieruit kunnen we juist leren en groeien. Het is van groot maatschappelijk belang en zal er op termijn voor zorgen dat iedereen er op zijn beurt de vruchten van kan plukken.

Inclusie streeft naar gelijke kansen voor schoolgaande kinderen en jongeren. Dit betekent dat het onderwijs wordt aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden. Elke leerling kan zich dan verder onwikkelen op zijn of haar manier. Zo wordt elke potentiële kans maximaal benut, wat de capaciteiten, achtergrond, vaardigheden, diagnosen of andere factoren ook mogen zijn.

Ieder mens heeft recht op kwalitatief onderwijs. De verschillen anders aanpakken zorgt voor een goed welbevinden van het individu. Buitengewoon onderwijs moet blijven bestaan maar regelmatig wordt er schoolgaande jeugd naar die specifieke scholen verwezen, terwijl dit eigenlijk niet 100% nodig is. Op die manier zijn de beperkte plaatsen ingenomen en blijven diegene die het echt nodig hebben soms in de kou staan.

Lerarencoaching is hierbij van groot belang. Onze broodnodige leerkrachten mogen niet nog meer verzuipen in de rompslomp naast het lesgeven. De aandacht moet dan ook naar het ondersteunen en begeleiden van de (ervaren) leerkracht gaan. Onze leraren krijgen tools en vaardigheden aangereikt door ondersteuners met veel expertise binnen de schoolse omgeving. Dit resulteert dan in het lesgeven aan diverse groepen leerlingen met al dan niet speciale behoeften. Wij allen vertegenwoordigen ook een maatschappij met al dan niet speciale behoeften. Waarom zouden we dan nog langer een onderscheid maken voor scholen? 

Uit ervaring durf ik te zeggen dat het welbevinden en prestaties van studenten binnen eenzelfde klasgroep er alleen maar op vooruit gaan door zo'n manier van werken. Differentieel lesgeven is daarbij het sleutelwoord en een ware uitdaging. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit kan slagen en dat dit veel voldoening zal geven voor zowel leerkrachten als leerlingen. Ik ben hierin zelf ook nog groeiende, maar vind het heel fijn dat ik zelf besloten heb deze weg in te slaan.

Vooroordelen, stereotyperend denken en schrik voor verandering is niet nodig. Een inclusieve, leerrijke en leerveilige omgeving voor onze toekomstige jeugd is hetgeen wat echt telt!

- Anne Segers

PS: Neem even de tijd om deze mini-docu te volgen over Sam en haar entourage:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is