Personeelsbeleid van vandaag naar morgen

Op 26 juli 2017, over deze onderwerpen: Economie & Werk

Bij de start van de legislatuur werd er voor gekozen om te gaan voor een efficiënt en betaalbaar personeelsbeleid. Met de nodige aandacht voor inspraak en respect voor de medewerker.

Erpe-Mere was één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die er voor koos één secretaris te installeren voor én gemeente én OCMW. Van efficiëntie gesproken.

Daarna volgden ronde-tafel-gesprekken met de medewerkers van buiten- zowel als binnendienst. 

Voor de buitendiensten was het duidelijk dat er een tekort was aan degelijk materiaal eerder dan aan mensen.  Hiervoor werd binnen de kortste keren budget vrijgemaakt zodat op vandaag niemand nog met een aftandse wagen rijdt, het wagenpark werd volledig vernieuwd en het materiaal dat nodig was om goed werk te leveren werd aangeschaft.

Voor de binnendiensten werd vastgesteld dat heel wat mensen werk leverden op een hoger niveau maar niet volgens dat niveau betaald werden. Daarom werden er al enkele examens uitgeschreven zodat al enkele mensen de kans kregen zich te bewijzen en uiteindelijk loon naar werken kregen. Dit is een continu proces dat we willen verder zetten. In de toekomst zullen we daarom bij de invulling van nieuwe functies telkens eerst nagaan of er intern kan gerekruteerd worden.

We willen evolueren naar een modern HRM-beleid. Dat zal zich weerspiegelen in onze nieuwe rechtspositieregeling die samen met een externe consultant werd voorbereid en klaar ligt om binnenkort in werking te treden. Vervolgens zullen we werk maken van een moderne vorm van feedback voor al onze medewerkers, zodat we het archaïsche evaluatiesysteem overboord kunnen gooien.

We hopen binnenkort ook een heuse communicatie-ambtenaar te kunnen verwelkomen. Die zal niet enkel oog moeten hebben voor de traditionele communicatiekanalen maar zal ook de interne communicatie naar een hoger niveau moeten tillen met onder meer een personeelsnieuwsbrief. Het kader daarvoor is al gecreëerd met onze nieuwe website.

Er werd al beslist om bij wijze van proef de polyvalente zaal in te richten als personeelsrefter. Na de zomer hopen we ook dit operationeel te kunnen maken op het terrein.

De verzuchtingen die op het sociaal overleg naar boven kwamen werden één voor één aangepakt en kregen een structurele oplossing. De opvolgingstabel is nu zo goed als afgewerkt. Ik heb het hier over de inrichting van het magazijn, het beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen, het voorzien in de nodige opleidingen op het vlak van veiligheid.

Routinetaken werden uitbesteed, maaien bermen, onderhouden wandelwegen, zodat het eigen personeel zich kon vrijmaken voor specifieke taken voor onze gemeente.

Vrijwilligers en jobstudenten worden meer en meer ingezet voor kleine taken en seizoensgebonden activiteiten. Dit geeft ruimte om tijdelijk gebrek aan personeel door vakantie of ziekteverlof op te vangen.

Werken blijft werken natuurlijk, maar het kan ook op een aangename manier.  We proberen met kleine dingen er voor te zorgen dat onze werknemers graag naar het werk komen.  Zo organiseren we nu voor het derde jaar een tuinfeest voor alle medewerkers, hierdoor leren we mekaar beter kennen op een spontane manier.  Ook werden alle bureaus voorzien van betere verlichting en airco, er werd aangepaste kledij aangeschaft voor verschillende taken buiten, en laatst nog werd het project “bedrijfsfietsen” gelanceerd waardoor elke medewerker de kans krijgt om met een gratis “gewone” of “elektrische” fiets naar het werk te komen.

Uiteraard is het werk nog niet af, onze Personeelsdienst is flink geëvolueerd en zal nog verder evolueren, we moeten oplossingen hebben voor de problemen zich stellen. Ik weet het, dat klinkt raar maar daar draait het om.  Regelmatig poolshoogte nemen op de werkvloer is geen overbodige luxe. De mensen op de werkvloer zijn het best geplaatst om te zeggen hoe het er aan toe gaat.

Anderzijds is het ook zo dat je respect verdient door werk te maken van je werk, en dat kan alleen maar wanneer je dat doet elke dag opnieuw.

Langzaam maar zeker slagen we er in met wederzijds respect tussen werkgever en werknemer de zaken aan te pakken op een volwassen manier en de problemen op te lossen voor ze zich stellen.

Onze burgers verdienen een service om U tegen te zeggen, en daar wordt nu aan gewerkt, elke dag opnieuw!

 

William De Windt.

Schepen Personeel.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is