Schepenen

William De Windt ✌️

Schepen van Financiën en Budget, Personeel en Organisatie, Lokale Economie en Intergemeentelijke Samenwerking

Reinold De Vuyst ✌️

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Groendienst en begraafplaatsen, Juridische Aangelegenheden en Landbouw