William De Windt ✌️

Voorzitter & Eerste Schepen


Als vader van 3 zonen Ben, Jan en Tom en echtgenoot van Lutgarde, als opa van Lander, Jiske, Vik, Lotte en Cas ervaar ik meer en meer hoe belangrijk het is dat mensen kunnen opgroeien in een warme omgeving.  Elk gezin, ook de eenoudergezinnen, en alle nieuwe vormen van samenleven verdienen een degelijke ondersteuning van onze gemeente. En dat in al zijn lagen, van kind over volwassene naar ouderling. 
 
We staan voor enorme uitdagingen wat dat betreft.  Een degelijke kinderopvang, een optimale dienstverlening en een mooie oude dag.
De gemeente is het dichtst bijzijnde politieke niveau van de burger en kan belangrijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de maatschappij ter plaatse.  Woonbeleid, milieu, infrastructuur, sociaal huis, plaatselijke handel, sport, cultuur, enz... vragen verantwoorde financiële investeringen en verdienen een goed georganiseerd gemeentehuis. 
Met mijn bevoegdheden voor personeel en organisatie,  budget en financiën, economie en intergemeentelijke samenwerking ben ik goed geplaatst om hieraan mee te werken en de nodige accenten te leggen.  Erpe Mere kan op mij rekenen!

Met vriendelijke groeten,

William De Windt